-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۵, چهارشنبه

فهرست اسامی وکیل هایی که از شورای امنیت ملی ماهیانه معاش می گیرند

 

این تنها یک مرجع معاش گیری است. به اضافه، امتیازات مالی فراوان از ولسی جرگه، سفارت ها و نهاد های اطلاعاتی خارجینوم.          ولایت.                مبلغ.            

۱- بسم الله محمد ، اروزګان ، ۸۰۰۰۰ً اف

۲- قدرت الله رحیمی ، اروزګان ،۸۰۰۰۰ 

۳- ګلالی محمدی ، اروزګان ، ۸۰۰۰۰ اف

۴- نرندر سنګ اهل هنود ، ۱۵۰۰۰۰ اف

۵- ضیاالدین اکاخیل ، بادغیس ،۱۲۰۰۰۰

۶- فریده بیګزاد ، بادغیس ،۸۰۰۰۰  اف

۷-محمد رحیم علیار ،بادغیس ۱۰۰۰۰۰ 

۸-سید محمد جمال ،بادغیس ۸۰۰۰۰ 

۹-نیکبخت فهیمی ،بادغیس   ۸۰۰۰۰

۱۰- عبدالروف انعامی، بدخشان ۱۵۰۰۰۰

۱۱-حجت الله خردمند، بدخشان ۱۰۰۰۰۰

۱۲- مولوی ذبیح الله ، بدخشان ۱۰۰۰۰۰

۱۳-نیلوفر ابراهیمی  ،بدخشان ۲۰۰۰۰۰

۱۴-صادقه ادیب.     ، بدخشان ۱۰۰۰۰۰

۱۵-علم خان ازادی  ، بلخ  ۱۲۰۰۰۰ اف

۱۶- صیفوره نیازی  ، بلخ ۸۰۰۰۰ اف

۱۷- فوزیه حمیدی  ، بلخ ۸۰۰۰۰ اف

۱۸- برشنا ربیع       ، بلخ ۸۰۰۰۰ اف

۱۹- ذکیه سنګین.   ، پروان ۸۰۰۰۰ اف

۲۰- سامعه سادات ، پروان ۸۰۰۰۰ اف

۲۱-ثریا اکبری        ، پکتیکا ۸۰۰۰۰ اف

۲۲- قاضی راحله    ، پنجشیر ۱۰۰۰۰۰ اف

۲۳- عبدالله بيك، تخار  ۱۲۰۰۰۰ اف

۲۴- محمد عالم ساعی ، تخار ۲۸۰۰۰۰

۲۵- حبیبه دانش     ، تخار  ۱۰۰۰۰۰ اف

۲۶- نظیفه یوسفی بیک ، تخار  ۱۰۰۰۰۰ 

۲۷- محمد کریم ، جوزجانی ،۱۰۰۰۰۰ اف

۲۸ - حلیمه صدف ، جوزجان ۹۰۰۰۰ اف

۲۹- کمال ناصر اصولی ،خوست ۱۵۰۰۰۰

۳۰-ساهره شریف ، خوست ،۸۰۰۰۰ اف

۳۱- سید داود ناصری ،دایکندی ۱۲۰۰۰۰

۳۲-شیرین محسنی دایکندی ، ۸۰۰۰۰ 

۳۳- قادر قلات وال ، زابل ، ۸۰۰۰۰ اف

۳۴- زهرا توخی ، زابل ،۸۰۰۰۰ اف

۳۵- حمیدالله بیګ ، سربل ۸۰۰۰۰ اف 

۳۶- عزیزه جلیس ، سربل ، ۸۰۰۰۰ اف

۳۷- حیات الله،  سمنګانی ،۱۲۰۰۰۰ اف

۳۸- مخدم ابدال الله سمنګان ، ۱۵۰۰۰۰

۳۹ - محبوبه رحمت ، سمنګان، ۱۰۰۰۰۰

۴۰-عتامحمد دهقان بور ، غور ، ۸۰۰۰۰

۴۱- عبدالظاهر ، غور ، ۸۰۰۰۰ اف 

۴۲- فاطمه کوهستانی، غور ، ۸۰۰۰۰

۴۳- رقیه نایل ، غور ، ۸۰۰۰۰ اف

۴۴- محمد شاکر ، فاریاب ، ۸۰۰۰۰ اف

۴۵- رنګینه کارګر، فاریاب ، ۱۰۰۰۰۰ اف

۴۶- شفیقه سخا ، فاریاب ، ۸۰۰۰۰ اف

۴۷- فوزیه روفی ، فاریاب ، ۸۰۰۰۰ اف 

۴۸- میرداد خان ، کاپیسا ، ۲۰۰۰۰۰ اف

۴۹- اقبال صافی ، کاپیسا، ۲۰۰۰۰۰ اف 

۵۰- خدیجه الهام ، کاپیسا، ۱۰۰۰۰۰ اف

۵۱- استاد نعمت الله ، کنړ ، ۸۰۰۰۰ اف

۵۲-وژمه ساپۍ ، کنړ، ۸۰۰۰۰ اف

۵۳- جنرال عبدالمنیر،لغمان،۸۰۰۰۰ اف

۵۴- رفیع مموزی ، لغمان ، ۸۰۰۰۰ اف

۵۵- انجنیر قرار  ، لغمان ، ۱۰۰۰۰۰ اف

۵۶-زیفنون صافی ، لغمان، ۸۰۰۰۰ اف

۵۷- اصف نبی زی ، لوګر ، ۱۰۰۰۰۰ اف 

۵۸- هما احمدی ، لوګر ، ۸۰۰۰۰ اف 

۵۹- ارین یون ، ننګرهار ، ۸۰۰۰۰ اف 

۶۰- لیلماه ولی ، ننګرهار ، ۸۰۰۰۰ اف 

۶۱- سایمه خوګیانی ، ننګرها، ۸۰۰۰۰ اف

۶۲- انیسه عمرانی ، ننګرهار ، ۸۰۰۰۰ 

۶۳- اسماعیل اتیکان، نورستان، ۱۰۰۰۰۰

۶۴-قمربانو اکبری ، نورستان، ۸۰۰۰۰

۶۵-فریده حمیدی ،نیمروز، ۱۰۰۰۰۰ اف

۶۶- ګل احمد نورزاد،نیمروز، ۱۰۰۰۰۰

۶۷- فاروق مجروح ، هرات، ۱۲۰۰۰۰ اف

۶۸- منورشاه بهادری ، هرات، ۱۰۰۰۰۰

۶۹-شاه پور پوپل ، هرات، ۸۰۰۰۰ اف 

۷۰- قاضی نذیر احمد ، هرات، ۱۵۰۰۰۰

۷۱- رحیمه جامی ، هرات، ۸۰۰۰۰

۷۲-مسعوده کروخی، هرات،۸۰۰۰۰

۷۳- ناهید احمدی ، هرات، ۸۰۰۰۰

۷۴- سیمین بارکزی ، هرات، ۸۰۰۰۰

۷۵-شهناز غوثی ، هرات ،۸۰۰۰۰ اف 

٧٦- محمد ظفر صادقي هلمند ٨٠٠٠٠ اف 

٧٧- غلام واي افغان ، هلمند ،١٥٠٠٠٠ اف 

٧٨- ميرويس خادم ، هلمند ،١٠٠٠٠٠ اف

٧٩- شيرمحمد اخنذاده ، هلمند ،٢٠٠٠٠٠ اف

٨٠ - نسيمه نيازي ، هلمند ،٨٠٠٠٠ اف

٨١ - شگوفه نورزي ، هلمند ،٨٠٠٠٠ اف 

٨٢ - سيداحمد خادم ، كندهار ١٠٠٠٠٠ اف 

٨٣ - عارف نورزي ، كندهار ،٢٠٠٠٠٠ اف 

٨٤ - فريبا احمدي ،كندهار ،٨٠٠٠٠ اف 

٨٥ - ملالي اسحاق زي ، كندهاو ، ٨٠٠٠٠ اف

٨٦- پروين نامه ، كندهار        ،٨٠٠٠٠ اف 

٨٧- حليمه عسكري ، ميدان وردگ ٨٠٠٠٠ اف 

٨٩- حميده اكبري ميدان وردگ ، ٨٠٠٠٠ اف 

٩٠- عبدالروف ابراهيمي ، كندوز ، ٢٥٠٠٠٠ اف

٩١- كمال صافي ، كندوز      ، ١٢٠٠٠٠ اف 

٩٢ - شاخان شيرزاد ، كندوز ١٢٠٠٠٠ اف 

٩٣ - محمدالدين همدرد ،كندوز ١٢٠٠٠٠ اف

٩٤ - محمد الله بتاش ، كندوز ، ١٥٠٠٠٠ اف 

٩٥ - محمد عمرخان ، كندوز ، ١٥٠٠٠٠ اف 

٩٦- نيلوفر جعفري ،١٢٠٠٠٠ اف

٩٧- فاطمه عزيز ، كندوز ، ٨٠٠٠٠ اف 

٩٨- اسدالله شهباز ، بغلان ،٢٠٠٠٠٠ اف 

٩٩- شكريه عيسي خيل ،بغلان ،١٢٠٠٠٠ اف 

١٠٠- نوريه حميدي ، بغلان ،٨٠٠٠٠ اف 

١٠١- حبيب افغان  ، كوچي ، ٢٠٠٠٠٠ اف 

١٠٢ - رسول خان كوچي ، ١٢٠٠٠٠ اف 

١٠٣ - حميده احمدزي ، كوچي ها ، ١٠٠٠٠٠  ١٠٤- فرزانه كوچي ، كوچي ها ،١٢٠٠٠٠ اف 

١٠٥ - يارباز حميدي پكتيا ،١٢٠٠٠٠ اف

۱۰۶راضیه سعادت  ،پکتیا، ۱۲۰۰۰۰  اف

۱۰۷- صوفی عبدالرزاق،کابل ،۱۲۰۰۰۰

۱۰۸-عرفان الله عرفان،کابل ، ۱۵۰۰۰۰

۱۰۹-فاطمه عزیز ، کابل، ۱۵۰۰۰۰ اف

۱۱۰-نظیفه ذکی، کابل ، ۱۵۰۰۰۰ اف

۱۱۱-شینکی کروخیل ، کابل ، ۱۵۰۰۰۰

۱۱۲- مرسل نبی زاده، کابل ، ۱۲۰۰۰۰

۱۱۳-فوزیه ناصریار ، کابل، ۱۲۰۰۰۰

۱۱۴-روبینا جلالی ، کابل ، ۱۵۰۰۰۰

۱۱۵- مریم سما ، کابل، ۲۰۰۰۰۰ اف

۱۱۶-زهره نورزی ، کابل ، ۱۰۰۰۰۰

۱۱۷- پروین درانی ، کابل، ۱۰۰۰۰۰

۱۱۸-خداداد عرفانی ، غزنی، ۸۰۰۰۰

۱۱۹- نفیسه عظیمی ، غزنی، ۸۰۰۰۰

۱۲۰-شاه ګل رضایی ، غزنی، ۱۰۰۰۰۰

۱۲۱-علی اکبرقاسمی ، غزنی ، ۱۲۰۰۰۰

۱۲۲-محمد عارف رحمانی ، غزنی ، ۱۲۰۰۰۰

۱۲۳-محمد علی علیزاده ، غزنی، ۱۲۰۰۰۰

۱۲۴-محمد علی اخلاقی  ،غزنی  ( مبلغ مشخص نیست.)