-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۱, چهارشنبه

مافیای برق و بانک مرکزی

 اطلاعات اولیه غیررسمی نشان می دهد که یما سیاوش به همکاری برخی عناصر درداخل بانک مرکزی، از سوی مافیای برق ترور شده است. پیش از آن، از گوشه و کنار، هشدارهایی دریافت کرده بود.