-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۶, جمعه

چرا همه ترمپ را تحقیر می کنند؟

 دونالد ترامپ از اول ماجرا، به وسیلۀ کارتل های عظیم اسلحه ساز، با شعار «نجات امریکا» به صحنه آورده شد. زمینه سازی برای ورود وی به میدانگاه رقابت سیاسی با تدوین کتاب «امریکایی فلج» ظاهراً به قلم ترمپ آغاز گردید. ترمپ حین مبارزات انتخاباتی و پس از آمدن به کاخ سفید، دربارۀ هر مساله داخلی و خارجی، گفتارهای متناقض، بی پروا و نا متعارفی بر زبان می آورد. با رسانه های معروف درافتاد و از سر توهم، به پس آمدهایش فکری نکرد.

وی برای مردم امریکا که خود را «خان خانان» کره زمین می پندارند، با لاقیدی گفت که برای نجات از بیماری کرونا وایتکس بنوشید.  وایتکش مایعی قوی شبیه تیزاب است. به این ترتیب، شعور و آبروی فرهنگی مردم را که روزانه هزارا هزار فوتی کرونا را تا قبرستان ها بدرقه می کردند؛ به استحقار کشانید.

درمقام فرد مسوول امریکا فریاد می کشید که ماسک صورت مهم نیست؛ اگرزیاد دلهره دارید، وایتکش بنوشید. این یک تحقیر شوک آور برای مردم و گفتاری باور نکردنی برای سیاست گران اروپا، روسیه، چین و ایران بود. ترمپ به اکثرپیمان ها و تعهدات رسمی امریکا درسطح جهان پشت پا زد؛ اما او تعهدات خود برای بازاریابی برای فرآورده های کارتل های غول آسای سرمایه داری را به طور کامل به سر رساند. حتی پلاکارت های شامل تصاویر جنگ افزارها را در سفر به ریاض با خود آورد و روی میز پهن کرد و به شیوخ کرخت ریاض یک دورۀ آموزشی برگزار کرد که کدام اسلحه، چه حکمت ها و معجزه هایی دارد و فلان اسلحه، شما را برای همیشه از شر ایران بیمه خواهد کرد!

او صد میلیارد دالر از عربستان ( به اضافه صد میلیون دالر تحفه شخصی به همسرترمپ از سوی شیوخ تخدیر شده) به امریکا برد و برای شان اسلحه تحویل داد و مبالغ کلانی هم از امارات قاپید و برایش اسلحه داد. ترمپ درازا وپهنای دریای خون درافغانستان را گسترده تر کرد. مبارزین کوبانی سوری را به دهان دیو آسای اردوغان داد؛ مستمری فلسطین را قطع کرد و از پیمان آب وهوای پاریس، برجام، تعهدات مالی به ناتو و پرداخت سهمیه امریکا به سازمان جهانی بهداشت را یک قلم انکار کرد؛ وکار به جایی کشید که رئیس جمهور چین از آزار واذیت ترمپ به جان رسید و به ارتش دستور داد که آماده به جنگ باشد.

ازین قرار، سقوط ترمپ تنها یک نمونۀ عبرت به سیاستگران دهان گشاد و عربده کش نیست؛ او زادۀ بحران پندیدۀ اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی امریکای جدید است که دربستر پیری فتاده و احتیاج به دگرسانی تاریخی دارد. ترمپ از نظراخلاقی واعتباری چند پله پائین افتاده و با رنگ زردی از کاخ سفید رانده خواهد شد؛ اما هرگاه چنین نشود، بحران امریکا بعد از دو قطبی شدن مردم، دنیا را تکان خواهد داد.