-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲, یکشنبه

کشف مکالمات مولوی حسام و جنرال جرئت به وسیلۀ جنرال عیسی

 

از پایگاه سازی درچمالورده جلوگیری می شود.

پیوست به چند خبر قبلی:

طبق گزارش به دست آمده از منابع ناظر درامنیت، امرالله صالح  از طریق جنرال عیسی معاون استخبارات  وزارت  داخله از مدتی بدین سو شماره تلفن مولوی حسام  پنجشیری رئیس شورای علماء افغانستان را به طور ۲۴ ساعته زیر کنترول گرفته است. هدف از ردگیری مکالمات مولوی حسام الدین آن است که بین شورای مجاهدین پنجشیر و شورای علماء افغانستان ارتباطات و بندوبست هایی به وجود نیاید.

درهمین حال امرالله صالح بسته های پول را دراختیار پسر خاله اش مولوی یحیی عنابه قرار داده است تا بین علماء پنجشیر توزیع کند. خریداری علماء به هدف ایجاد شکاف و درهم شکنی داخلی با بودجه بیت المال از سوی امرالله تشدید شده است.

موازی با آن، مبالغ کلان پول دراختیار قوماندان گل حیدر قرار داده شده تا جلو فعال سازی ستاد جنگی چمال ورده از سوی دسته جات مقاومت ملی را سد شود. توزیع پول به افراد بیکار، مجبور و مفتن ادامه دارد. 

دراطلاع آمده است که هسته های مخفی که بالای جنرال جرئت کار می کنند، محل اقامت، افراد ارتباطی از طریق تلفن و محتوای گفت و گو های شان را کشف و تثبیت کرده و روی میز امرالله قرار داده اند.