-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۳, سه‌شنبه

آیا حکومت کابل با ایرانی ها در زدن دانشگاه دست ندارد؟
 هارون سمرقندی نوشت: به نوشته دقت کنید که اگر‌ پس از ختم عملیات نوشته نشده باشد، حتمن چره ها در قسمت هایی از خط اصابت میکرد؛ ولی به گونه منظم پس از پایان عملیات در ساحه ای نوشته شده که صاف بوده،همچنان به نوعیت خط توجه کنید که یکی خوش خط ودیگری چتل خط؛ یعنی توسط دو نفر نوشته شده است.

عتیق الله سادات بدخش نوشت: بلی خط آخر را ببین وقتی جلویش جای چره آمده خط را کش کده از بالای چره و نوشته.

فرید اسدالهی:  من از اول شک کردم که طالب دیوانه نیست که از یک طرف حمله را انکار کند و از سوی دیگر پرچم با خود ببرد و در دیوار هویت خود را بنویسد. این دیوارنگاری و پرچم مثل آفتاب روشن است که کار چه کسانی اند. فقط مردم را احمق فکر کرده اند.

وحیدهاشمی: برنامه یکیست چی طالب چی داعش بقای حاکمیت استبدادی با ایجاد ترس و وحشت در اذعان عامه ، به نظر من این دست نویس بعد از ختم عملیات بدستور بچه فلم نوشته شده است .

اشاره:  آمدن حتمی داعشی ها درحضور سفیرایران درصحنه، معنادار  است. از صد ها تن شرکت کننده گان نمایشگاه کتاب به شمول سفیر ایران، بینی یک نفرشان خون نشده. طالب اگرهیچ عقلی از خود نداشته باشد، درچنین شرایطی که هرانفجاراتومات به پای طالب ثبت می شود، بعید است که پاکستان به حیث طرف اصلی معامله با خلیلزاد چنین حمله مدهشی را دریک چنین وضع نازک و حساس اجازه بدهد.