-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۷, جمعه

اشرف غنی بابا مثل « نرقطغن» درموضع خود ایستاده

بعد از مقاومت ارگ کابل دربرابر تکاپو ها درمذاکرات دوحه به هدف عبور از بن بست موجود، اتحادیه اروپا در کابل خواستار «تشکیل و آغاز به کار "فوری" شورای عالی مصالحه ملی برای "ارایه راهنمایی" هیات مذاکره کننده افغانستان» شده است.

ازین اعلامیه استنباط می شود که علی الظاهر شورای عالی مصالحه ملی هنوز «تشکیل» نشده و «به کار» شروع نکرده است. پس دکترعبدالله تا حال مشغول چه کاری بوده؟ رفت و آمدن های فیشنی و پرخرج، « به امان خدایی» گرفتن ها روی پله ورودی هواپیما و رفتن به این کشور و آن کشور، به خاطر چه بوده است؟

جالب این است که دکترعبدالله بعد از اعلامیه اتحادیه اروپا مظلومانه درتویتر خود «به موافقتنامه خود و آقای غنی روی مشاوره، رهبری و اجماع تاکید» کرده و گویا به توکل اتحادیه اروپا، « به سرعت اعضای رهبری و مجمع عمومی نهایی خواهند شد تا روند صلح تقویت یابد». ترجمه این سخن عبدالله چیزی غیرازین نیست که اشرف غنی تا همین دم، به توافق قبلی خویش مبنی بر«مشاوره، رهبری واجماع» شورای صلح هیچ اعتنایی نکرده است.

به راستی که اشرف غنی بابا درین گونه موارد، مثل «نرقطغن» و «شخ و ترینگ» درمیدان می ایستد. مشارالیه، هم به تروریزم خدمت می کند، ( رهایی 6500 جانی طالب) هم به خاطرباقی ماندن درقدرت، قصه فیصله های مقدماتی در دوحه را مفت کرده است. خواسته های نژاد پرست اعظم، روشن است.

اما بنده به حیث یک واحد بشری، تا هنوز (به گفتۀ شادروان رفیق صادق) «مُدلل» نشده ام که دکترعبدالله درکجای معادله ایستاده است و اساساً دنبال چی است؟ این قدر دانم که مقتضای ایام، بدِ روزگار، سُست بختی مردم را حالتی را آورده است که لااقل سرشان بی کلاه نماند؛ هرچند سری وجود ندارد!