-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۵, پنجشنبه

توقف احتمالی اطلاع رسانی از روند شمارش آراء در امریکا


اگر واقعاً انجمادی در مأموریت شتابانِ شمارش آراء روی داده باشد، زلزلۀ تاریخی اتفاق خواهد افتاد. 

 ظاهراً به نظر می رسد که دست کم از پنج ساعت اخیر، سلسلۀ اطلاع رسانی از فرآیند شمارش آراء انتخاباتی در امریکا متوقف معلوم می شود. پنجرۀ تمامی رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری از حوزه های انتخاباتی متمرکز بر چند شهر باقی مانده، بسته شده است. گزارش گری زنده از تمامی شبکه ها به چشم نمی خورد. پنج ساعت پیش یک برش خبری گذرا پخش شد که شماری از طرفداران مسلح ترمپ در چند شهر دست به تظاهرات زده و مانع شمارش آرای انتخاباتی شده اند. چه اتفاقی افتاده و درآستانۀ وقوع است؟

اگردرستی این گمانه اثبات شود، پروسه کاری حداقل آخرین شهرهایی که آرای آن شمارش نشده و ترمپ می خواهد که شمارش نشوند؛ با سکته گی رو به رو گشته است.

 آیا ترمپ به ساختاردموکراتیک مسلط برجامعه امریکا مبنی بر اجابت از قانون و تحویلدهی مسالمت آمیز قدرت احترام خواهد گذاشت؟

امریکا پیش چشم دنیا، درگیرودار یک بحران تاریخی داخلی و خارجی دست وپا می زند.