-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۲, دوشنبه

طالبان مثل یک دولت عمل می کنند

 خبر می رسد که معادن طلای بدخشان، اکنون به کنترل طالبان درآمده است. نبرد دربدخشان آمیزه ای از تقابل گروه های تروریستی، تقابل باند ها و کژتابی های اطلاعاتی کانال های منطقه است.

عبدالرحیم فرحت، ولسوال راغستان به قربانعلی همزی خبرنگار بی‌بی‌سی گفت که افراد زورمند و گروه طالبان با استفاده از تجهیزات پیشرفته به استخراج غیرقانونی طلا پرداخته‌اند و درآمد آن را به جیب می‌زنند.

به گفته آقای فرحت اکنون بیشتر از ۱۸۰ بیل میکانیکی در محل مشغول کندکاری است.

اما افراد زورمند بدون شک بخشی از مافیای محلی است که از سوی زورمندان کابل نشین هدایت می شوند که دردولت وپارلمان نیزآرگاه وبارگاه دارند.

طالبان با مدیریت منظم و قاطع، همانند یک دولت عمل کرده و برعلاوۀ جمع آوری سیستماتیک خمس وعشر از مردم، هزاران تن از کارگران روزمزد را برای استخراج سریع طلا به کار انداخته اند.

معدن طلای ولسوالی راغستان در منطقه‌ای "ویکادور" موقعیت دارد و از معادن بزرگ طلا در بدخشان محسوب می‌شود.

دولت افغانستان برنامه داشته که هفت سال پیش استخراج این معدن را به یک شرکت ترکی واگذار کند اما عدم اطمینان شرکت از وضعیت امنیتی در این ولسوالی مانع این کار شد.