-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱, شنبه

هند: صلح پایدار با نابودی پناهگاه های شان درسرحدات رابطه دارد


تایمز آف اندیا به نقل از تیرومورتی نماینده دایمی هند در شورای امنیت ملل متحد به تازه گی نوشت:

تأمین صلح و ثبات دایمی درافغانستان مستلزم آن است که به موجودیت پناه گاه ها و پایگاه های عملیاتی تروریست ها در خطوط مرزی دیورند پایان داده شود. تحلیل گران تیم نظارت بر مخفیگاه ها شماری از پایگاه های جنگجویان داعش و القاعده را درافغانستان نشانه گزاری کرده اند. بنا برین جهت ختم خشونت ها درافغانستان باید زنجیره های کمک رسانی به تروریست ها درهم شکسته شود. 

نماینده هند درشورای امنیت ملل متحد در قدم اول خواستار برقرار آتش بس سراسری درافغانستان شده است. وی دررابطه به حل معضل جاری افغانستان چهار پیشنهاد را مطرح کرده است:

فرآیند صلح باید به رهبری و مالکیت و نظارت افغان ها باشد. خود افغان ها باید بین خود به یک راه حلی برسند.

هرگونه اغماض و مدارا با تمامی اشکال و مظاهر تروریزم باید کنار گذاشته شود.

افغان ها زمانی به یک راه حل دست می یابند که ورود تروریست ها از خطوط مرزی دیورند به خاک افغانستان قطع گردد.

تروریزم به عنوان یک ابزار نمی تواند آیندۀ افغانستان را شکل داده و یا حق انتخاب افغان ها را دیکته کند. 

باید اطمینان حاصل شود که هیچ کسی برای تروریست ها همچو تهدیدی به افغانستان و دیگر کشورهای منطقه پناهگاه فراهم نکند.