-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۰, سه‌شنبه

احمدولی مسعود: مبارزه علیه دولت پنهان خلیلزاد

 روند صلح، از درون “دولت پنهان” داکتر خلیلزاد بیرون شده، تحت سرپرستی ملل متحد با مردم افغانستان شریک ساخته شود؛

در محور تبادل نظر با آقای اونی بوتسالی نمایندهٔ دایمی سازمان همکاری های اسلامی. 

با اینکه مذاکرات دوحه قبل از انتخابات امریکا شکست خورده و سرنوشت مصالحهٔ ملی تا جابجایی حکومت آیندهٔ امریکا نزدیک به شش ماه دیگر ناروشن باقی خواهد ماند، اما تا آنزمان نیروهای افغانستان با همکاری نیروهای امریکایی در میدان های جنگ، جبهاتی از طالبان را درهم خواهند شکست و خشونت‌ها در شهرها تشدید خواهند گردید.

طی این فرصت، روند صلح باید از درون دولت پیدا و پنهان، از پشت دروازه های بسته، از گزند معاملات سیاسی، تجارتی و شخصی بیرون کشیده شود تا به یک گفتمان سرتاسری افغانستان شمول مبدل گردد ‌و مردم آگاهانه سرنوشت شان را رقم بزنند. 

با بازنگری پروسهٔ صلح، اینبار، بجای سیاستگذاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری، توافقات و جورآمدهای آقای خلیلزاد در قالب مصالحهٔ ملی و از درون “دولت پنهان” ایکه افغانستان را به اوج بحران کشانید، بهتر است رهبری جدید امریکا، مسؤولیت پروسهٔ صلح افغانستان را با ملل متحد، سایر نهادهای بین المللی، مردم و نیروهای سیاسی افغانستان شریک سازد. بدون تردید، این بازنگری اگر از یکسو، تفاهم و اعتماد کشور های منطقه و فرامنطقه را تقویت میبخشد، سؤظن ها و رقابت ها را ضعیف تر میسازد، باعث احیای اعتماد در میان مردم، نیروهای سیاسی و اقوام متنوع افغانستان میگردد که در فرجام گردآورندهٔ اجماع ملی میباشند. از سوی دیگر، بار امریکا را سبک تر میسازد و کشورها را در امر مبارزه ضد تروریزم و مواد مخدر، مطمئن و ملزم خواهد ساخت.