-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۴, شنبه

احتمال یک بازی سیاه دیگر از سوی ترمپ به نفع طالبان


درروز های پایانی ترمپ نگرانی از انجام برخی اقدامات غیرعادی افزایش یافته است.

منابع خبری امریکا از یک اقدام نظامی درایران وافغانستان درآخرین روزهای پایانی دوره ریاست جمهوری ترمپ ابراز نگرانی کرده اند. مخالفت ترمپ با نتایج انتخابات امریکا به گفته ناظران رسانه ای علت این امر خوانده شده است. 

اما درگزارش ها از احتمال وقوع «تغیرات بزرگ» یا خروج ناگهانی کل قوت ها یاد آوری شده است.

برنز می گوید: "رئیس جمهور ترامپ ممکن است سعی کند گفتگوهای صلح افغانستان را تسریع کند ، به جنگ در آنجا پایان دهد و بنابراین نیروهای نظامی آمریکایی را به گونه ای بیرون بکشد که برای دولت افغانستان ضرر داشته باشد."

کوری شاکه عضو شورای امنیت ملی در زمان جورج بوش می گوید که بیم آن وجود دارد که ترمپ این بار درمذاکره با طالبان « به اندازه کافی سخت گیری» نشان ندهد. اما جنرال ها و مردم امریکا استدلال می کنند که خروج از افغانستان به خاطرادامۀ وضعیت ناپایدار درآن کشور به صرفه نیست.