-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱, شنبه

حالا به این سوال داوود ناجی مشاور اشرف غنی پاسخ دهد


داوود ناجی یاد تان است؟

 پس از حمله‌ی خونین تروریستی بر تظاهرات جنبش روشنایی در دوم اسد چند سال قبل، اتهام‌هایی از سوی معترضین علیه حکومت صورت گرفت و احمد بهزاد در نهایت در 25 قوس همان سال در مجلس نمایندگان آن را علناً به شورای امنیت ملی (آقای اتمر)  نسبت داد

بهزاد در این نشست مجلس نمایندگان گفت: «چند ماه است که اعلام می‌کنیم که اسنادی در اختیار داریم که جنایت دوم اسد در چوک دهمزنگ توسط حکومت و مشخصاً اشخاص بلندپایه‌یی در درون شورای امنیت و امنیت ملی سازماندهی شده است. تصویر جنازه‌ی یکی از ترورست‌ها که جنازه‌اش سالم مانده بود، شناسایی شده است و این فرد چند روز قبل از دوم اسد از زندان امنیت ملی در کابل آزاد شده است. چرا هیچ مرجعی قانونی در این کشور به این موضوع رسیدگی نمی‌کند؟ 

یاد تان است؟