-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۳, دوشنبه

حامد کرزی برق دایمی دارد/ خانه مفشن یونس نواندیش جنراتور دارد

  نوشته: عبدالاکبر اکبر

سالهای ۳-۱۳۸۱ شهر کابل مثل اکنون در تاریکی به سر می‌برد. کار روی کشیدن لین برق از ترمز ازبیکستان تا کابل جریان داشت. جناب محمد یونس نو اندیش- بعد ها شاورال کابل- معین تخنیکی وزارت انرژی و آب بود. 

 به عنوان خبرنگار چند بار مزاحم اوقات ایشان شدم و از برق جویا احوالات می شدم. ایشان اطمینان می دادند که به زودی برق وارداتی به کابل می رسد.

از ایشان پرسیده بودم که‌ به جای برق وارداتی چرا بند های برق آبی در اطراف کابل ساخته نمی شود. جناب نواندیش استدلال می کرد که ساختن هر بند برق آبی حدود ۷ سال وقت می گیرد.  

جناب نواندیش آن زمان معلومات داد که طرح خرید و انتقال برق وارداتی از ابتکارات ایشان است که توسط حامد کرزی مورد ستایش قرار گرفته بود.

ایشان گفته بود که مخارج کشیدن سیم برق از ترمز تا کابل حدود یک میلیارد دالر امریکایی است.

نتیجه: ۱۵ سال گذشت؛ دو مرتبه بند های برق آبی تکمیل می شد. یک میلیارد دالر صرف خرید لین برق شده‌

جناب حامد کرزی برق دایمی دارد؛ چون هنوز هم ارگ نشین است. احتمالا خانه مفشن جناب نواندیش با جنراتور بزرگ روشنی دارد.