-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۶, پنجشنبه

مردی تنها و امیدوار به افق های دور


انجنیررحمت الله نبیل:

 ما در تاريكى و یأس در تلاش روشنى و اميد براى كشور هستيم؛ تلاش براى آوردن روشنائی در دلِ تاریکی و پیام امید در ناامید‌ترین وضعیت حاکم در کشوری به‌نام افغانستان. 

ما به اميد ديگران  و به اميدهاى مجازى و نيابتى دل هرگز نه بسته‌ایم و نمی‌بندیم. ما براى داعيهٔ “داشتن حس مشترك مالكيت همه” مبارزه خواهيم كرد، و درین راه وسيلهٔ داعيه دیگران نخواهيم شد.

یاهو به پیش!