-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۳, سه‌شنبه

ضرورت اعلام حالت اضطرار

نسیم اکبر

اشاره: برای دفاع قاطع از افغانستان سرنگونی غنی یک ضرورت عاجل است.

 طالبان دین، احساس و عاطفه انسانی ندارد.  فکر و اندیشه انها نابود سازی مدنیت وکشتن انسان ها است. انها ساخت شیطان خانه های پاکستانی بنام مدرسه دینی هستند. طالبان برای براورده شدن خواست های پاکستان دست به وحشت و ترور میزنند. بدون همکاری از درون نظام طالبان نمیتوانند به این اندازه عملیات های هدفمند تروریستی را در پایتخت و ولایات انجام دهند. حال نیازبه  ایجاد محکمه اختصاصی و اعلام حالت شدید و یا اضطرار است تا مراکز، افراد و گروپ های نفوذی طالبان در داخل و بیرون نظام شناسایی و دستگیر شوند.      

ایا چاره دیگری هست؟