-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۱, سه‌شنبه

راز پیروزی طالبان درشمال، رفتارعادلانه است


چرا طالبان توانستند مناطق روستایی را در شمال کشور تحت فرمان خود در آورند؟

ناظرمحلی دکترهارون سمرقندی

اشاره: اگر طالبان حاکم باشند، کسی می تواند کودک معصوم بلخی را درسیاه چاه درغل وزنجیرکرده و ویدئوی آن را به پدر و مادرش بفرستد؟برخی از دلایل که طالبان بسیاری از مناطق روستایی شمال را تحت کنترل در آورده اند بسیار محکم و بنیادی است؛ به گونه مثال در بسیاری از روستا ها و شهرستان ها که قبلن تنظیم ها و گروه ها حاکمیت داشتند، دزدی، قتل و جنایات این گروه ها بی نهایت زیاد بود؛ ولی طالبان ( جنایات این گروه ها را ) مطلق توقف داده است.

عرض مردم بازپرس میگردد، کله پولی و انواع باج گیری ها که گروه ها به گونه طبیعی و مطابق پالیسی این گروه ها یا احزاب انجام میدادند؛ کاملن متوقف گردیده است؛ مکتب رفتن و نرفتن دختران براساس تصمیم فردی خانواده ها و اقوام می باشد؛ به گونه مثال در روستا های پشتون ها به خواست مردم تنها پسران مکتب میروند؛ ولی در مناطق غیر پشتون ها دختر ها مکتب می روند و کدام مانع و مزاحمتی از جانب طالبان وجود ندارد.

سرباز گیری به زور نمیشود و هرکس داوطلبانه خواسته باشد میتواند وارد صفوف شان شود؛ در حالی که قبلن جبری خانواده ها باید یک سرباز به فرمانده محلی می دادند. 

علاوتاً دزد در صفوف طالبان پذیرفته نمیشود مگر‌ این که توبه کرده باشد و به گفته خود شان جهاد کند، طالبان برخلاف گذشته به ریش مردم و تلویزیون و آنتن های ماهواره ای و حجاب بانوان کاری ندارند. همین گونه بسیاری از سهولت ها را در روستا ها به مردم آورده اند و به این دلیل مردم از گروه ها، تنظیم ها و دولت حمایت نکرده و علیه طالبان قرار نمی گیرند. طبیعی است که مردم بیزار شده اند واگر تنطیم ها و گروه ها که خود را احزاب ریشه دار در شمال قلمداد میکنند خواسته باشند طالبان را در شمال شکست بدهند اول باید صفوف خود را از جنایت کاران پاک کاری کرده و دیگر انگیزه ای برای جنایت و اذیت مردم نداشته باشند. آن ها باید بهتر از طالبان برای تامین امنیت و آزادی های مردم کار کنند، با تاسف کامل عامل اصلی اشغال مناطق به دست طالبان همین رهبران و افراد شان میباشد که با انجام جنایات و ظلم بی عدالتی مردم را مجبور به روی گردانی و عدم ایستادگی در برابر طالبان ساخته اند.