-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۰, پنجشنبه

میثاق امنیتی بدون میثاق اقتصادی به دو تا توت سیاه هم نمی ارزد


عبدالاکبر اکبر

تا جایی که از محتوای جلسات ۶:۳۰  فهمیدم به منظور اعاده نظم و تامین امنیت دولت یک سند کلان به نام میثاق امنیتی ساخته و از مردم هم خواسته است تا در راستای تامین امنیت با دولت همکاری کنند. تا اینجا گپ خوب است و ظاهرا مشکلی نیست. در زندان باد کسی که به میثاق امنیتی مشکل خلق کند.

دیروز یا دو روز گذشته اداره ملی احصاییه و معلومات با ذوق زدگی خاص گفت که میزان مبتلایان به زیر خط فقر در حدود ۴۷ درصد از ۵۴ در صد نزول کرده؛ خبر خوش است و ناخوش باد کسی که از کاهش فقر خوش نشود.

اما؛ نمی دانم باد شده و یا باران و یا معجزه که حدود ۷ در صد مردم از زیر خط فقر ۱.۲۵ دالر بیرون برآمده اند. 

وقتی دولت "مجرم" را تشهیر منفی می کند، شاید "مجرم"  هم حق داشته باشد سیستم، اشخاص و تاریخی را که او را "مجرم" ساخته تشهیر منفی کند. هیچ کس مجرم به دنیا نمی آید.

وقتی دولت برای کاهش فقر کار اساسی و چشمگیر انجام نمی دهد و نیم مردم که اکثرا جوان هم هستند در فقر مطلق اقتصادی زندگی می کنند، هیچ جای تعجب نیست که میزان جرم به همین اندازه و یا اضافه تر از آن باشد. 

اگر نفوس کشور ۳۰ میلیون باشد، نصف آن ۱۵ میلیون می‌شود و چون نزدیک به ۶۵ درصد نفوس کشور جوان است، با این محاسبه نزدیک به ده میلیون جوان و نیروی کار زیر خط فقر است. 

چماق، پولیس، امنیت ملی، جلسه ۶:۳۰ ، میثاق امنیتی و گُرز و کمان را بگذارید، به مردم نان بدهید. 

میثاق اقتصادی را راه بیاندازید، میزان جرم کاهش می یابد.