-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۶, شنبه

نظام اسلامی نا کجا نشاني حکمتیار درکجاست؟

 حکمتیار بازهم دهان خود را مزه مزه کرده و گفته است که « به زودی!» یک نظام اسلامی خواهیم داشت. من که با زنده گی و کارکرد های حکمتیار هماره سروکارم بوده، وی از نیم قرن به این سو، خصوصاً از سال 1371 به این سو، درنگاشته های تبلیغاتی وهم درسخنرانی هایش گفته است که نظام اسلامی به «زودی اقامه می شود!» درین سه دهه، سه رقم نظام اسلامی اقامه شده، اما مدل چهارمی اش از نوع باشد؟

این طورنشانه می دهد که نظام طالبان هم اسلامی نبوده، از دولت اسلامی مجاهدین که هیچ؛ دو دهۀ اخیر، همه چیز از دایرۀ اسلام بیرون بوده است. شمایل نظام اسلامی وی شاید همان مدل جامعه کوچک «شمشتو» یا اکوره ختک پشاور است؛ یا نظام کوچک راکتی که در چهارآسیاب ساخته بود.

گلبدین با این نظام اسلامی گفتن سرانجام به زیر زمین می رود اما نظام اسلامی من درآوردی و نا کجا تشکیل وی ازقوه به فعل درنخواهد آمد. قضیه این است که ویروس ذهنی چیز منحوسی است که ده سر و گردن از ایدز و کرونا بالا تر است.