-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲, سه‌شنبه

ایران، مسیرمذاکرات دوحه را سد کرده است

 

افزایش تماس های جدی بین کابل و تهران

گفت و گوی لطف الله نجفی زاده به جواد ظریف وزیرامورخارجه ایران را شنیدم. این طور فهمیدم که ایران با تمام قدرت درحمایت از حکومت مبتنی بر قانون اساسی افغانستان قرار گرفته و معاهدۀ طالبان با امریکا که بخشی از کمپاین انتخاباتی شکست خوردۀ ترمپ به شمار می رفت؛ از اعتبار ساقط است. 

ترمپ از چرخۀ قضایا بیرون شده؛ مگر بحث خروج نیروهای امریکایی هنوز داغ است. ایران با طالبان درتماس دایم قرار دارد؛ اما آن گروه را به حیث اردوی ملیشیایی پسا خروج قوای امریکا درافغانستان تهدیدی به امنیت ملی ایران تلقی می کند.

تحویلدهی یک جانبۀ قدرت به طالب و تثبیت موقعیت آن ها درجایگاه یک نیروی غالب و مستعد به تعیین سرنوشت سیاست و نظام درافغانستان با مقابلۀ داخلی و منطقه ای سختی مواجه است. این طور برداشت می شود که اشرف غنی برای باقی ماندن درقدرت حتی حاضر است لشکرهای فاطمیون را درافغانستان استقبال کند. حمدالله محب نیز پیوست به سفر عباس عراقچی وظریف به کابل، روانۀ تهران است تا برنامۀ تماس ها و توافقات مشترک با ایران درین زمینه را نهایی سازد. 

طوری که ظریف اشاره داشت، افغانستان بعد از اتحاد رسمی امریکا با طالبان، دربرابر یک آموزش سختی قرار دارد. ظریف درعین حال نسبت به سازش و تشکیل حکومت مشترک طالبان با گروه های تاجک، ازبک و هزاره ابراز «امیدواری» کرد.