-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۶, یکشنبه

مذاکره با پاکستان، پنجره صلح را باز می کند؛ نه مذاکره با طالبان

حمدالله محب درکنفرانس منعقده در منامه پایتخت بحرین گفت:

«ما افغان ها بیش از هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده‌ ایم.»

درحالی که در هیچ جا، نشانه ای از صلح دیده نمی شود.

پمپاژ اطلاعات کلی و یک پغنه ای، چه دردی را درمان می کند؟ رُخ دیگر موضوع درپس جمله ای که حمدالله بر زبان رانده، این است که این صلح پیچکاری شده، دربهترین حالتش، یک لحظه ایستادن و بازهم دویدن است. صلح نیابتی درافغانستان هیچ گاه نتیجه نداده، حالا هم یک شوخی تلخ است.

درمذاکرات ژنیو درزمان نجیب، بحث روی صلح نیابتی بود که کشور را درقعر فاجعه ای سازماندهی شده غرق کرد. اکنون نیز همان داستان روان است. 

دماغه صلح دربحرتیرۀ جنگ زمانی نمایان می شود که مذاکره تاریخی بین پاکستان وافغانستان، بی هیچ پرده پوشی وشعارهای «فرضی» ای آغاز شود.