-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۹, سه‌شنبه

جوان کمربسته یک دم چطور مُرد؟

 سفیر افغانستان درقطر، عبدالحکیم دلیلی آیا واقعاً به اثر حمله قلبی درگذشته یا این که درمجلس تاجران از فرط نوشانوش، قلیان و چرس دل کفک شده است؟

متوفی، از سالیان متمادی درآن جا مقیم بود و سفیر بود.