-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۸, سه‌شنبه

پیش پرداخت وزارت معارف به طالبان

             

  نوشته ی : اسماعیل فروغی 
     فیصله ی کورکورانه و ناعاقبت اندیشانه ی وزارت معارف افغانستان مبنی برآن که تمام دانش آموزان صنف های اول تا سوم ، در مساجد آموزش داده شوند ، پیش پرداخت تازه ایست برای طالبان بنیادگرا و دانش ستیز .

    وزارت معارف طی اعلامیه ای اذعان داشته است که هدف از این کار دادن جایگاه محوری به اسلام وایجاد هویت قوی اسلامی در نظام آموزش و پرورش کشور می باشد .

    این فیصله ی ناسنجیده که بی تردید به مشوره و دستور رهبران خودکامه ی حکومت صادرشده است ، عقبگرد ارتجاعی شرم آوریست بسوی سیستم آموزشی قرون وسطایی که بنیاد آموزش و تربیت کودکان ما را صدمه زده ،  ما را بیشتراز پیش ازکاروان پراز شتاب تمدن عقب نگه خواهد داشت .

    این فیصله ، مغزشویی و دینیزه کردن استخباراتی کودکان را سرعت بیشتر بخشیده و کودکان ما را ازآموزه های ارزشمند و مفید دینی به دور خواهد ساخت .

    طوری که معلوم است ، مکاتب با وجود امکانات محدود ، مکان های قابل اعتماد نزد خانواده ها بوده که مساجد و خانه ها هرگز نمیتواند بدیل خوبی بجای آن گردد. فضای خاص مکاتب ، امکان حرکت و تپش آزادانه ی کودکان درمکاتب و موجودیت آموزگاران مسلکی همه و همه امتیازات خاص آموزشی را برای کودکان فراهم می کنند که در مساجد و درخانه ها هرگز بدست نمی آیند .   

    از سوی دیگر، شک آن وجود دارد که تعداد زیادی ازخانواده ها ـ به دلایل مختلف ـ فرزندان شان را پیش ملای مسجد و شاید پس ازین پیش معلمان متعصب تر و مشکوک تر ازملاهای عادی مساجد ، به شاگردی بنشانند . زیرا :

     وزارت معارف در این اعلامیه تضمین نداده است که آیا برای جلوگیری ازگسترش کودک آزاری هم ضمایمی به این طرح خواهد افزود ؟