-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۲, شنبه

چانس طلایی صلح

 

سلیم مجاز

اعمال کنونی طالبان شباهت بسیار زیاد به اعمال مجاهدین دارد که در زمان حکمروایی رژیم داکتر نجیب الله انجام میدادند.

آیا همان گونه که مجاهدین به تدریج میانه رو شدند، شرایط کنونی جهان طالبان را نیز به سرعت میانه رو نخواهد ساخت ؟

آیا همان طور که استاد عبدالرب رسول سیاف واستاد برهان الدین ربانی و حتی انجنیر گلبدین حکمتیار میانه رو شده اند، ملا برادر و سراج الدین حقانی نیز میانه رو نخواهند شد؟

آیا آخوند های افراطی ایران میانه رو نشده اند؟ 

اگرقرار باشد که جبر تاریخ و قانون علمی تکامل و شرایط اکترونیک جهان کنونی، رهبران طالبان را میانه رو بسازد، چرا چانس طلایی صلح را ما بخطر بیندازیم .

افغانستان کنونی چانس های بزرگ طلایی دارد. بیایید یک قمار بزرگ بزنیم و در راه امید صلح سنگ اندازی نکنیم.