-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۷, یکشنبه

امنیت ملی به دستورهند وامریکا رد چینایی ها را گر


نشر خبر بازداشت ده نفر استخباراتی چین از سوی امنیت ملی یک مساله نو و سوال انگیز است. چرا 20 سال بعد به این کار دست زده اند؟ جنگ مخفی چین و هند کم کم از پرده برون زده و به رسانه ها می رسد. گفته شده که جاسوسان چینی با شبکه حقانی همکاری می کرده اند.

همکاری چین با شبکه حقانی بسیار خنده دار و یک نوع تف انداختن به صورت مرجع خبر رسان است. بزرگ ترین خدمتی که تا کنون به شبکه حقانی صورت گرفته، به وسیله دولت افغانستان و امریکا بوده؛ مثالش، رها کردن صد ها اعدامی به شمول انس حقانی.

همچنان، امریکا رسماً مطابق دستور رئیس جمهور آن کشور، با امضای پیمان با طالبان، خدمت درخشانی به شبکه حقانی به حیث ستون فقرات گروه طالبان انجام داده است. حال، ارتباط داشتن چینایی ها با گروه حقانی، نه تابو است؛ نه مهم و نه می تواند روی سیاه حکومت کابل و امریکا را سفید بسازد.

امنیت ملی چنان درگیر طالب و داعش است که درین مدت هیچ کاروغرضی به چینایی ها نداشته است. با توجه به وخیم شدن رابطه هند با چین و چین با امریکا، اکنون یک جبهه تبلیغاتی از استقامت افغانستان هم باز کرده اند تا زخم های کوچک همدیگر را سوزن بزنند. امکان آن وجود دارد که چینی ها از اجیران حقانی در جهت گیرانداختن فراری های ترکستانی چینی استفاده کند. ورنه، بزرگ ترین حامی شبکه حقانی، دولت پاکستان، امریکا، عربستان و خود گروه طالبان است و گروه طالبان از سوی همه دولت های افغانستان و کشورهای منطقه حمایت شده/ می شود.