-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۳, چهارشنبه

امکان لغو توافق با طالب از سوی ادارۀ بایدن وجود دارد

 ترمپ شکست و ریخت های زیادی درعرصه داخل وخارج از امریکا از خود به جا گذاشته است. جوبایدن ممکن است بسیاری تصامیم و فیصله های تکتازانۀ او را لغو یا کم اثر بسازد؛ از جمله، توافق منحرفانه با طالبان و تمکین به گسترش دهشت درافغانستان که از هم اکنون شکست آن هویدا شده و حتی دولت ساخته شده به وسیله امریکا درکابل را برآن داشته است که با تمام توان با پی آیند های توافق یک جانبه امریکا با تروریزم به مقابله برخیزد.

اما اگرجوبایدن، به پیمان بین المللی موسوم به «برجام» برگردد، موضع ایران دربرابرامریکا درافغانستان تا حد زیادی به نفع پالیسی امریکا عیار خواهد شد.

تا این لحظه، امکان فسخ پیمان طالب و امریکا وجود دارد؛ یک دلیلش آن است که با مخالفت اکثریت نیروها در داخل و منطقه رو به رو است. جو بایدن مخارج تطبیق جبری و پر مصرف چنین توافق نامه را عهده دار نخواهد شد؛ به ویژه، امکان آن وجود دارد که نیروهای رقیب درداخل افغانستان لوله های تفنگ شان را به سوی امریکا برگردانند؛ چیزی که روسیه، ایران وچین برای رسیدن به چنین مرحله ای لحظه شماری می کنند. سفر جواد ظریف به کابل و رفتن حمدالله محب برای مذاکره با مقامات ایرانی می رساند که تعامل با امریکا درافغانستان خیلی دچار تغییر شده است.