-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۷, پنجشنبه

قابل توجه محفل « شش ونیم»

فرار دو زندانی آدم کش بعد از پرداخت سی هزار دالر رشوه

دو تن از زندانیان در توقیف گاه میدان وردک، به جرم آدم کشی و ترور هریک به 18 و 20 سال محکوم شده بودند.

اما به اثر تبانی مدیر محبس، معاون امنیتی و دادستان هریک از آن زندانیان با پرداخت 15 هزار دالر، ضمانت جعلی برای استفاده یک هفته ای مرخصی دریافت داشته اما بعد از ختم موعد، به زندان برنگشته و از یک ماه به این سو، لادرک اند. 

متولیان محبس میدان وردک، این قضیه را به مرکز اطلاع نداده اند.