-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۹, چهارشنبه

اگر میخواهید داستایوفسکی بخوانید ۱۲ روزی که با "برادران کاراموزوفِ” داستایفسکی گذشت، وادارم کرد تا در مورد او چنین بنویسم:

اگر می خواهید داستایفسکی بخوانید...

یک: داستایفسکی استادِ رفتن به عمق ضمیر ماست. یک کاوشگر روان... آنقدر به عمق می رود که گاه شما را می ترساند و گاهی با خود می گویی این بخشی از من است؛ بخشی از منی که با آن در جنگم و گاه بخشی زیبا که فراموشش کرده ام...

دو: می خواهید داستایفسکی بخوانید؟(سرگرم شوید؟) یا می خواهید داستایفسکی بفهمید؟ اگر می خواهید بخوانید فقط کمی اوایلش سخت است اما به محض اینکه کمی پیش بروید، اُنس می گیرید. اما اگر می خواهید بفهمید، باید کتاب هایی که درباره او و آثارش نوشته شده اند و هم چنین مقالاتی که درباره او وجود دارد را بخوانید. مثلا حرف های فروید درباره ی او و یا مقالاتی از جمیل مریچ... (در صورتی که به زبان ترکی بلدیت دارید!)

سه: داستایفسکی برای خودش فلسفه دارد. اگر خواستید بخوانید یک دفترچه پیش رویتان بگذارید و فکر کنید که داستایفسکی فلسفه اش را برایتان توضیح می دهد؛ البته می توانید با او مخالف باشید. هر چند لحظه یکبار بایستید و با او بحث کنید. خواستید ضبطش کنید، نخواستید سوالات تان را در دفترچه بنویسید و بعد از ختم شدنِ هر بخش به دنبال پیدا کردنِ جواب سوال هایتان بروید...

چهار: اگر می خواهید داستایفسکی بفهمید فقط داستایفسکی نخوانید...

"از همه مهم‌تر به خودت دروغ مگو. کسی که به خودش دروغ می‌گوید و به دروغ خودش گوش می‌دهد، به چنان بن‌بستی می‌رسد که حقیقت درونش یا پیرامونش را تفکیک نمیتواند، و اینست که احترام به خود و دیگران را از دست میدهد..."