-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۴, پنجشنبه

منبع امنیتی: ژورنال فیس بوکی «شش ونیم» به دستور اشرف غنی متوقف شد


کشتی سوراخ شدۀ موسوم به « شش ونیم» زود تر از انتظار به گِل فرورفت. شاید گام بعدی، انزوای امرالله صالح از دایرۀ اجرایی باشد.

یک منبع امنیتی اطلاع داد که کمپاین سیاسی- فیس بوکی « شش ونیم» زود تر از موعدِ انتظار، بنا به هدایت شخص اشرف غنی، در ریگزار توقف و شکست فروهشت. 

چنین سرشکنی، از شروع قابل پیش بینی بود. امواج تندِ کشتار و ترور درکابل و ولایات بالا گرفته، در پایتخت، درپهلوی آن که لشکرهای گدا ها پیوسته روییده و درجاده ها رژه می روند؛ نخبه گان روشنفکری و مدنی دانه دانه از صحنه برداشته می شوند؛ اما از رد گیری عوامل ترور خبری نیست. در مدت دو ماه، خیلی سهل کراچی رانان و روز مزدانی که زنده گی شان با کراچی های شان در حاشیه جاده ها گره خورده، تارانده و توهین و تیت و پرک شدند. اکنون همه کسانی که از چایخانه شش ونیم به نحوی دلخوش و امیدوار بودند؛ درعمل شاهد اند که هیچ نشانه ای از بهبودی اوضاع به چشم نمی آید.

 درین کش وگیرها و پنجه زنی های تک نفره، تنها پدیده ای که بی جهت، بی دلیل و کاملاً عبث، از دست رفت، سینما پارک بود.