-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲, سه‌شنبه

چایخانۀ « شش ونیم» اسیر بندش و بحران شده است

دشمن ضربات خود بر زنده گی و زیرساخت ها را تشدید کرده و محفل «شش ونیم» چیز فراتر از یک فعال فیس بوکی عمل کرده نمی تواند. 

بعد از تخریب سینمای بی پناه قلب کابل، کار کندن سندان موچی، غلتاندن غرفه چتری فروشی و چپه کردن کراچی ام و تخت بزاری کنار جاده، لگد ناگهانی جمعه خان همدرد به «شش ونیم» اوضاع را تغییر داد. اینک طالبان بربری سلسله ترورها و انفجارات را دامنه دار تر کرده و بلدوزرهای «شش ونیم» هیچ کاری از دست شان پوره نیست. 

درعوض، جدیت هشدار به منتقدان «شش ونیم» تا مرز بریدن حبس ده ساله به قلم به دستان جلو رفته است. نشخوار کننده های پروژه حالا خود شان از مکرر گویی های خویش دلزده شده اند.