-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۵, شنبه

چرا اشرف غنی مخالف عضویت رحمت الله نبیل در هیأت دوحه است؟

 مخالفت اشرف غنی با عضویت رحمت الله نبیل و اسحق گیلانی در ترکیب هیأت مذاکراتی دوحه، به چه معناست؟

یک معنی اش آن است که غنی برای ماندن درقدرت به دادن هر امتیازی به پاکستان حاضر است. می خواهد بده و بستان با پاکستان را چاق کند. به طرف پاکستانی پیام می دهد که اجازه نمی دهم عنصر مخالف پاکستان دور میز مذاکره حضور یابد. شما برای ما چه می کنید؟

رد عضویت اسحق گیلانی، که متمایل به پاکستان است در واقع چانه زنی و بلند بردن نرخ معاملات با پاکستان به طریقه دیگر است. اما هردو اقدام شکست می خورد. درفرآیند جاری گفت و گو های صلح در دوحه، وظیفه حکومت غنی اطاعت از فیصله های احتمالی بعدی بین طالبان و نماینده گان مقاومت ملی  است. راه دیگری جز تشکیل حکومت فراگیر با شرکت همه نیروها به شمول طالبان وجود ندارد. این خبر برای گروه تروریستی طالبان یک خبر تلخ اما الزامی است. 

قدرت هایی که تا کنون با مصارف زیاد در افغانستان سرگرم نبرد منافع بوده اند اکنون دریافته اند که عاید برخاسته از ادامه جنگ به مراتب کمتر از مخارج این جنگ است.