-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۸, سه‌شنبه

نکته‌های جالب گزارش اطلاعات روز

نویسنده: علی امیریگزارش اطلاعات روز در مورد مصرف بودجه کود ۹۱ پالیسی، سزاوار بررسی‌های بسیار است. نکته‌های جالب هم بسیار دارد. نکات ذیل به نظر من جالب‌ترین در این گزارش است:

۱. خرج دسترخوان احمد یوسف نورستانی به عنوان سناتور مجلس سنا شش میلیون و ۲۴۰ هزار افغانی و مصارف برگزاری سالگرد استاد ربانی و احمدشاه مسعود هر دو پنج میلیون افغانی بوده است.

۲. وحید عمر بالاترین عناوین دریافتی را داشته است. یعنی برای کرایه موتر، کرایه حویلی، خرج دسترخوان و مصارف دفتر جداگانه دریافت داشته است. ۲۴ میلیون و جهار صدو هشتاد هزار، مصارف دفتر(برای ۲۸ بست)، یک میلیون و ۲۰۰ هزار کرایه حویلی، دو میلیون و ۶۰۳ هزار کرایه موتر زرهی و دو میلیون خرج دسترخوان، دریافتی‌های وحید عمر هستند.

۳. در برنامه "لوی کندهار" ده میلیون افعانی هزینه اشتراک ۲۰۰ نفر هنرمند و شعبده‌باز شده است. هههه. جالب نیست؟!

۴. ۱۴۷ هزار افغانی کمک نقدی به مدیر آشپزخانه خاص ریاست جمهوری،

۵. ۳۹۷۱۵۲ افغانی هزینه چاپ کتاب "یاد گل سرخ" و مصارف تبلیغات سالگرد شهید وحدت ملی.

۶. صدهزار کمک نقدی به دریور مشاور ارشد مقام عالی در امور اقوام و قبایل،

۷. "مصارف مستوره" و "معاش بخششی" هم از موارد جالب گزارش است.

۸.   ۳۰٪ بودجه این کود سهم ریاست اجرائیه بوده که بالغ بر ۸۴۹ میلیون افعانی می‌شده و این ریاست تنها ۳۰۰ میلیون آن را مصرف کرده است.

۹. ریاست اجرائیه در یک روز(۲۳ دلو ۱۳۹۷) هشت حکم صادر کرده که به موجب تمام این هشت حکم روی هم رفته ۴۰۵ هزار افغانی مصرف شده است. 

۱۰. در این خوان یغما خانواده شهدا و معلولین چتدان به چشم نمی‌آید. اما برخی از ورثه شهدا که مورد لطف قرار گرفته، بختیار و خوش‌شانس بوده اند. فی المثل ورثه شهید حشمت الله شش میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی جهت خرید آپارتمان و دو میلیون و ۳۶۵ هزار به  عنوان "مکافات نقدی" در یافت کرده است.(شهید تا شهید، مشاور تا مشاور و سناتور تا سناتور.....).