-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۴, پنجشنبه

قابل توجه بیمارانِ گروه چهارم


فرهاد دریا

کسانی که عیب‌جو و به شدت دروغگوی‌ اند، آنانی که تنها عاشق و دل‌باخته‌ی نظریات خود اند و فکر می‌کنند فقط خودشان درست می‌گویند و دیگران غلط‌، جماعتی که فکر می‌‌کنند ناف دنیا را در مشت خود دارند، آنانی که سقف اعتماد شان آنقدر بالا است که هرگز خود را در هیچ موردی مقصر نمی‌دانند و مدام دنبال بهانه می‌گردند تا تقصیر را بر گردن دیگران بیندازند، کسانی که به اصطلاح قدیما "سَرِ دو پای شیشتن" تا بالای هر بنی آدمی که پیش آمد، خوش‌خوی حمله کنند، آن جماعتی که تعصب فکری و حس خود-برتر-بینی دارند، جماعتی که خشم شان از اختیار شان خارج است و همیشه بر دیگران غُر می‌زنند، کسانی که مدام "خام پورته می‌کنند" و "اَوَه نادیده موزه رَه از پای می‌کَشن"، گروهی که "ناخوانده امضا می‌کنن" و "بی ‌پِرکتِس" بر تمام جهان انتقاد می‌کنند .... باید بدانند که دچار یک بیماری کشنده و خطرناک شده‌‌اند. مشوره می‌دهم قبل از اینکه به خود و جامعه ضرر برسانند، باید در فکر تداوی خود شوند!

این مرض به شدت واگیر و خطرناک است و دنیا را به نابودی تهدید می‌کند. اگر کسی به این مرض مصاب باشد، بداند که هیچ طبیب و کارشناسی - جز خودش - در دنیا نمی‌تواند او را کمک کند.

خوش‌بختانه علاج این بیماری به اصطلاح "اَو خوردن واری" ساده است، فقط اراده‌ی محکم می‌خواهد: کافی‌است پیش از آنکه دنیا را نابود کنند، روز سه‌بار پیش از غذا کتاب بخوانند، بعد از غذا کتاب بخوانند، و اگر‌خواستند، در وقت غذا خوردن هم کتاب بخوانند! راستی حتا در جریان خواب عمیق هم می‌توانند کتاب بخوانند!

دور از بی‌خبران

فرهاد دریا

با سپاس از عزیز باهنر، "عمر اورنگ" برای این تصویر ابتکاری.