-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۰, پنجشنبه

اشارۀ واجبی


 دوستی چند دقیقه پیش‌ به من گفتند ( ۱۲ بجه ی شب اروپا ) که در فیسبوکی به نام من نشرات گونه گون صورت گرفته و یا می گیرد.

من از آن ها مسئولیت نه دارم. چون ماه ها است که فیسبوک من را مسدود کرده اند و‌ من به اطلاع دوستان گرامی ام رسانیده ام.

نوشته گونه های من اگر ارزش خواندن بزرگان علم و دانش را داشته باشند از ورای سایت های وزین افغانستان قابل دریافت و تأیید هستند.

              درود های فراوان

           محمد عثمان نجیب