-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۴, جمعه

امریکا درافغانستان می ماند

جنرال مارک میلی، رئیس ستاد ارتش آمریکا گفته که پس از کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان دو پایگاه بزرگ نظامی و "چندین پایگاه ماهواره‌ای" در افغانستان حفظ خواهند شد. به نظر می رسد که این دو پایگاه، یکی بگرام و دیگری قندهارباشد. دو نقطه اتصالی شمال با جنوب.

طالبان مأموریت نیابتی حفظ منافع امریکا را عهده دار خواهند شد.