-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۷, پنجشنبه

بدخشان، پایتخت تروریزم/ ترکیدن پوقانۀ تبلیغات ناتو


گروه انصارالله تاجیکستان در شهرستان ماه می بدخشان!

خبر استخراج شده از گزارش هارون سمرقندیفلم کشتار گروه تروریستی انصارالله تاجیکستان در تبانی با طالبان بدخشان را دیدم، بسیار به ساده گی توسط یک ماشیندار پیکای روسی چند شلیک به طرف ولسوالی ماه می می کنند؛ افراد پلیس یا نفرات خیزش مردمی با تفنگ های شان همراه با مأمورین ملکی ولسوالی، بدون جنگ، زیر سنگ ها وزیر صخره های ساحلی دریای آمو پناه می گیرند.

گروه کمتراز پانزده نفری انصارالله وطالبان بدخشی به آن ها نزدیک شده و افراد پلیس دست به تسلیمی بالا می برند؛ اما تفنگ داران انصارالله یک سره آنان را به رگبار می بندند. درفیلم، هر سرباز تفنگ در دست با گریه و زاری

می خواهند که آنان را نکشند ولی انصارالله همه را می کشد. حتی یک تفنگدار دولتی جرئت آتشباری بالای تروریست ها را به خود نمی دهد. به این ترتیب، حدود بیست – سی نفر را دانه دانه فرش زمین ساخته و ازشان فیلم می گیرند!

درپایان کار، فرمانده تاجیکی انصارالله، زیر تأثیراحساسات و جذبۀ دینی، به گریه درمی آید و می گوید که این کشتار را در راه خدا و به هدف مبارزه با کفار انجام داده است!

همه تجهیزات و جنگ ابزارهای کشته شده ها را که علیه هیچ دشمنی استعمال نشده بودند، در بدنۀ یک لاری مازدا بار می زنند.

نیروهای انگیزه باخته و ترس خورده، همه به خاطر یک لقمه نان خود را به کشتن دادند. آموزش رزمی و نظامی آنان درحد صفر بود؛ اما درخبرها همواره جهر می زنند که نیروهای امریکایی و ناتو «مسوولیت آموزش نیروهای دفاعی و امنیتی افغان» را برعهده دارند!