-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۳۰, یکشنبه

علت پیشنهاد اعزام فاطمیون به افغانستان

 

وزیرخارجه ایران با پیشنهاد به دولت افغانستان مبنی بر استفاده از لشکرفاطمیون برای دفاع از دولت کابل، همه را درحیرت فروبرده؛ اما اشرف غنی را در یک دو راهۀ گیج کننده پرتاب کرده است.اشرف غنی هرگز جرأت و نیت کارگیری از لشکرهای جنگ دیدۀ فاطمیون متشکل از شیعیان افغانستان از خود نشان نخواهد داد. اشارۀ انکارناپذیر پیشنهاد ظرف به معنای آن است که هرگاه ایران از چهارچوب تعامل برسرافغانستان کناره بماند، گردان های فاطمیون راه را برای تعامل جدید خواهند گشود.

یک لایۀ گفتار جواد ظریف مشعر است که ایران طالبان را از گروه تروریستی خارج نکرده. اما زاویه گیری های تازه، بخشی از عملیات چندین لایۀ سیاه و سفید در برابر افغانستان است. ظریف سال گذشته از ملابرادر به عنوان نماینده رسمی «جنبش» طالبان و نیروی اصلی دافع داعش دیسانت شده از سوریه و عراق، درتهران میزبانی کرد. همین اکنون، دفاتر طالبان همراه با صد ها خانواده های آنان درشهر های مشهد، تهران و زاهدان فعال و برحال می باشند.

مطابق سناریوی طالبان – امریکا، حکومت اشرف غنی ملزم است که جایش را به ساختارتازه ای که از دل مذاکرات دوحه بیرون می آید؛ خالی کند؛ اما غنی گفته است که فقط «جنازۀ من را از ارگ بیرون خواهید کرد». 

غنی و شرکاء با کدام نیرو دربرابر پروژۀ طالبان وپاکستان که احتمالاً بخشی از نیروهای سیاسی داخلی را هم ظرف ماه های آینده درکنار خود انتظام دهد؛ مقابله خواهد کرد؟

سخن ظریف مشابه ضربۀ ناگهانی یخ شکن بر سطح کریستال نازک پروسۀ صلح امریکایی با طالبان فرود آمده است.

 قدرت های منطقه ای از اجماع در باره صلح و جنگ افغانستان خیلی از هم فاصله دارند و این فرآیند از سوی امریکا، متحدان عرب و پاکستان همسان جادۀ یک سویه طراحی شده است. منافع متضاد به هم کوبیده شده اند. 

به این ترتیب، مذاکرات دوحه تا زمان برقراری نظم ارتباطی بین قدرت های بازیگر به ایستگاه مراد نخواهد رسید؛ هرچند با فشار به سوی پیروزی صوری هل داده شود، انگیزه و زمینه برای مقاومت مردم را دربرابر خود بارور خواهد ساخت.