-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۳۰, یکشنبه

فردین امینی به اثر مشکل خانواده گی جان باخته است


اطلاع تازه در مورد مرگ فردین امینی مشعر است که علت مرگ وی منازعۀ خانواده گی بوده است. امرالله صالح درگزارش ششم ونیم اشاره نرمی به این موضوع کرده بود.

گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که امینی بر اثر مشکل خانواده گی و ناموسی جان باخته است. او می خواسته رازی را افشا کند؛ اما قبل از افشای راز، به زنده گی اش پایان داده شد. 

درگزارش آمده است که احتمالاً پای احسان الله بیات رئیس تلویزیون آریانا هم درقضیه به نحوی دخیل باشد.

همزمان، مجموعۀ قراین نشان می دهد که فردین امینی به دستور دولت کشته شده است. نه طالب درعقب قضیه است؛ نه داعش.

گفته شده وی سه روز قبل از اشرف غنی انتقاد شدید کرده بود. اما این استدلال ضعیف است. اشرف غنی منتقدان به مراتب زبان آور و شدید الحنی دارد که نیازی نیست یک مجری تلویزیون را به خاطر انتقادش از بین ببرد.