-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۴, دوشنبه

پرزه پرانی جدی استاد محقق به امرالله صالح

 پیام استاد محقق: 

اوضاع را نبايد التهابى كنيم، جامعه افغانستان بمنزله يك خانواده كلان است خانواده نياز به امنيت وآرامش روانى دارد بعضى اعلانات خشن امنيت روانى جامعه را متضرر ميسازد، همه مردم توان روحى وروانى يكسان به موازات مقامات عالى كشور را ندارند بايد رعايت حال شان شود.

با تصميم هاى نمايشى اوضاع كابل و كلان شهرها را به حالت انفجار نبريد، شوراى امنيت ملى را فعال كنيد تصميم درست بگيريد، پنهان از انظار دشمن اجراء كنيد، تصميم هاى امنيتى كه يك ساعت بعد علنى در اختيار دشمن قرار گيرد هيجگاه موفق نيست.

سوء تفاهم نشود از موضع تخطئه كسى نه از سر دلسوزى به مردم وكشور است