-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۳۰, یکشنبه

حکومت غیر مسوول ها


رولا غنی می گوید که رأی پارلمان برای ادامۀ کار وزیران اهمیتی ندارد. وی با اشاره به رد شدن یک نام ساخته گی ( اجمل احمدی) برای ریاست بانک مرکزی گفت که وی به وظیفه اش ادامه داده و مخالفت پارلمان تأثیری درکار وی ندارد.

رولا غنی مقام رسمی و تعریف درچهارچوب دولت افغانستان ندارد. دفاع وی از دو نفری است که خودش واسطه شده: اجمل احمدی لبنانی و خانم دکاندار درامریکا که هردو رد شدند. این چشم سفیدی رولاغنی نشانۀ عصبیت عمیقی است که غنی و ندیمانش به آن مبتلا شده اند.

فکر من این است که این ها پوره مطمئن شده اند که باید ارگ را تخلیه کنند.