-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۶, چهارشنبه

مارشال دوستم، خود وارد جنگ شده است

محمد داوود جنبش فاریابی خبر داد:

 فرستادن یک هزار سرباز رضاکار و بدون اخذ امتیاز دولتی درین سرما شدید درخط مقدم جبهه جلوگیری از سقوط ولسوالی های چهار گانه اندخوی از قدرت توان هر شغال و روباه صفتان نیست. 

اشاره: سفربری رزمی رضا کاران، مقدمۀ لشکرآرایی مردمی است و درصورت جدی شدن جنگ، اردوی دیگری به صحنه می آید.