-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۳, چهارشنبه

امید طالبان ضعیف شده می رود

 علی رغم وعده و لاف ملابرادر درجمع طالبان، گرفتن کابل یک خواب است.

 باخت ترمپ درانتخابات امریکا، طالبان را مأیوس کرده است. حتی اگرترمپ برنده می بود، نبرد و مقاومت علیه طالبان امری طبیعی و حتمی بود و کارهای مقدماتی پیش از امضای اتحاد بین امریکا و طالب در دست انجام بود. 

بالاگیری تشدد و ددمنشی طالبان بعد از پیمان با امریکا، راه رسیدن آنان به قدرت را به جای آن که باز کند، شدیداً سد کرده است. تا همین اواخر که دولت کابل به کرنش و تملق به طالب، بسته های تشویقی به طالبان پیشکش می کرد، دریک چرخش قاطع، تصمیم به مقاومت کامل اتخاذ کرده و حمایت هند و ایران را درین راستا جلب کرده است.

طالبان حملات شان را با ترور های گسترده افزایش خواهند داد؛ اما اوضاع طوری است که به مرور، ضد حمله مردمی علیه آنان از محورهای مختلف نیز شروع خواهد شد. مشکل محور مقاومت فعلاً این است که دستخوش تشتت و بحران رهبری است و ثانیاً قرار است با طالبان دریک دولت مشترک شرکت کنند. علت سکوت مقاومت گران همین است. هرگاه چنین دولتی لرزان وشکننده تشکیل هم شود، با موجی از واکنش های مسلحانه از سوی گروه سومی که امریکا پیشاپیش وارد کارزار کرده، مقابل خواهد بود.