-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱, دوشنبه

ضربۀ اپراتیفی وزارت داخله به امرالله صالح

 امرالله صالح از زمان راه اندازی کارزار (بیشترتبلیغاتی) «شش ونیم»، عملاً آزادی عمل از وزیرداخله مسعود اندرابی، قوماندان امنیه، ریاست امنیت و حتی شورای امنیت ملی را سلب یا درگرو «شش ونیم» قرار داده است. طی این مدت، مسعود اندرابی بیخی از صحنه ناپدید معلوم می شد. این وضعیت، مخالف طبع یک وزیر برحال است.

به نظر می رسد که واکنش دربرابر یکه تازی «شش ونیم» از وزارت داخله شروع شده است. روز گذشته مراسم عروسی پسر امراالله صالح در کانتینتال، مصادف بود با یک انفجار انتحاری بالای محمد خان وردک عضو ولسی جرگه درمربوطات ناحیه پنجم. وزارت داخله ( به ویژه شخص اندرابی) با اغتنام از فرصت پیش آمده، همه راه های منتهی به حوزه پنجم را از استقامت کارته پروان به سوی باغ بالا و هم از مسیر کوته سنگی به سوی کارته مأمورین به روی مردم مسدود کرده و در برابر پرخاشگری های مردم یک رنگ می گفتند که مراسم عروسی پسر امرالله صالح در باغ بالا درجریان است؛ به همین سبب تأمین امنیت آن ها واجب است و مردم باید حوصله مندی خود را از دست ندهند!

اما اصل قضیه این بود که حادثه حمله بر محمد خان وردک، فرصت مساعدی به دست وزارت داخله داد تا به صلاحیت خودش ( طبق وظیفۀ رسمی و قانونی) مسیر های اصلی تردد را چنان مسدود کند که فغان مردم بالا شود  و به خلق الله حالی شود که محفل عروسی فلان کس در جریان است و هرآئینه باید  راه ها بسته بمانند. وقتی امرالله صالح از پلیس، موجبات انسداد را سوال کرد؛ آن ها پاسخی معقول ارائه دادند: انتحاری شده بود؛ پلیس طبق برنامه تدابیر بیشتر احتیاطی گرفت تا حادثه بررسی شده و یا از وقوع رویدادی مشابه جلوگیری شود!

این نخستین ضربۀ اپراتیفی وزارت داخله به امرالله صالح بود.