-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۲, چهارشنبه

تشکیل حکومت اپراتیفی در پنجشیر


گزارش امنیتی نسبت به امنیت جانی احمد مسعود درکابل و پنجشیر هشدار داده است.
روز گذشته شماری از فرماندهان، علماء و ناظران اوضاع در پنجشیر دورهم آمدند و در باب سیاست محیلانه و جنگ طلبانۀ گروه طالبان نسبت به آتش بس هشدار داده و بر احیای مراکز سوق و ادارۀ مقاومت ملی برای دفاع از مدنیت، تاکید کردند. 

 همزمان اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان از پنجشیر مشعر است که اشرف غنی و امرالله صالح در ایجاد شبکه های حکومت اپراتیفی درپنجشیر توفیق یافته و والی و معاونیت ولایت را به طور کامل دور زده و به داشتن نقش سمبولیک محکوم کرده اند. 

امرالله از ملا صبور قوماندان امنیه تعهد گرفته است که زیر نظر رئیس امنیت ملی تازه گزینه شده از سوی اشرف غنی کار کند.

همچنین رئیس حج و اوقاف و شورای ولایتی پنجشیر ملزم به گزارش دهی از کارکرد های خویش به شورای امنیت ملی می باشند.

گزارش های رسمی اکنون با عبور از دفتر قوماندان امنیه، به ریاست امنیت ملی ارجاع شده و سپس به شورای امنیت ملی احاله می گردد. 

دو ارگان مذکور سرگرم تهیه گزارش از افراد و حلقات نا فرمان نسبت ارگ اند.

گزارش امنیتی پیش بینی می کند با توجه به وضع نا به سامان موجود، برای شکستن دروازه ثبات در پنجشیر ممکن است پروژه استفاده از انتحاری های حاضر در تاریک خانه های ارگ و زندان پلچرخی به کار گرفته شود.

در گزارش، ضمن نگرانی واضح نسبت به امنیت جانی احمد مسعود، از ایجاد حفره های نفوذ از طریق برخی اعضای خانواده وی سخن رفته است.