-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۴, دوشنبه

۱۲۰ سال بعد «خط فرضی دیورند» اختراع می شود

اما ۱۲۰ سال پیش امیر عبدالرحمن خان چنین اتمام حجت کرده بود: 

تاج التواریخ صفحه ۴۱۹:

« در امضای معاهده دیورند من(امیرعبدالرحمن خان)خطا و اشتباه نکرده ام. در صورت نبود سرحد معین و مشخص، ملل قوی غاصب و غالب، روزی ادعای ارضی بیشتر می کنند   

من با واگذاری این مناطق که اکثرا در تصرف افغانستان نبودند، بقیه خاک افغانستان را نجات دادم.»