-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۷, یکشنبه

این است درجه آگاهی رهبر ابر قدرت دنیا

 

ترامپ دربرگه تویتری خود نوشته: یک نظامی جوان که در افغانستان کار کرده، به من گفت که انتخابات درافغانستان بسیار شفاف‌تر و بسیار بهتر از انتخابات سال۲۰۲۰ ایالات متحده است. انتخابات ما با میلیون‌ها رای جعلی پستی شبیه انتخابات یک کشور جهان سومی بود. 

وضع امریکای فعلی با این رئیس جمهور «پخپلو» شوکه کننده است. عمرما کفاف داد که چنین اعجوبۀ عصر زوال را هم شاهد باشیم. با این سطح آگاهی و قضاوت، امریکا زین پس خیال دارد میدان های بازی در گسترۀ جهان را ببرد؟ 

یک فروشیبی عجیب در آن اقلیم مسلط گشته است. ترمپ، درافغانستان، سفیر، نهاد های ناظر، فرمانده جنگ و دفترسی آی ای دارد؛ مگر « از یک جوان نظامی که درافغانستان کار کرده» در بارۀ چند و چون انتخابات فضاحت بار افغانستان معلومات می گیرد و بد تر آن که، آن را با انتخابات زیرچتر نظام کامل دیجیتالی برابر گذاری می کند!