-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۶, یکشنبه

رشوت النکاح فقط درافغانستان اتفاق می افتدشمس الدین نصرت

اشاره: آیا منبع مستقلی تا کنون این خبر بد را تصدیق کرده است؟

 جديد ترين نوع رشوت كه جهان را متحير ساخت و به نام رشوت النكاح نامگذاري شد.

آمر اجراییه ولسوالی لعل و سر جنگل ولایت غور، یک دختر را رشوه گرفت .

محمد ظاهر قاسمی آمر اجرایه ولسوالی لعل و سرجنگل به دلیل همکاری با شخصی بنام غلام علی در یک قضیه حقوقی، دختر جوان این مرد را به گونه رشوه به نکاح خود درآورده است و این دختر متعلم  صنف یازدهم مکتب می باشد.