-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۰, چهارشنبه

داکتر سمیع حامد استعفا داد

              

                 اسماعیل فروغی    

     داکترسمیع حامد مشاورارشد ریاست جمهوری افغانستان در امور فرهنگی و نوآوری ، امروز ازمقام اش استعفا داد.

      داکترسمیع حامد شاعراندیشمند و فرهنگی مبتکر و اثرگذارما که با پیوستن اش به ارگ ، تصورداشت  نوآوری ها و دگرگونی های ارزشمند فرهنگی ایجاد نموده ، پل ارتباط بین حکومت وفرهنگیان اثرگذارخواهد شد ، با درک از بی پروایی سردمداران ارگ به فرهنگ و ارزشهای فرهنگی ؛ درحالی که سه بار استعفایش رد شده بود ، برای آخرین بار درمحضرعام و ازراه رسانه ها ازهمکاری با ارگ دست کشید .

    ارچند دیگران ازآغاز، سمیع حامد را از پیوستن با فرهنگ ستیزان ارگ هوشدار داده بودند ، اما داکترحامد که می خواست هم بخت اش را بیازماید وهم به قضاوت عینی دست بیابد ، حالا به این نتیجه دست یافت که دیگران پیش از آن رسیده بودند .

    به باورمن داکتر سمیع حامد کار شایسته و در خورشأنش انجام داده است . 

    اول این که استعفا دادن ـ در صورتی که زمینه ی انجام کار به تو مساعد نبوده و یا توان و شایسته گی آن را نداری ـ ، خود یک عمل شایسته است که باید دیگران از او بیاموزند .

    دو دیگراین که داکتر سمیع حامد که به دلیل پیوستن با ارگ ، ازکارهای تولیدی هنری ـ شعری بازمانده بود ، حالا دوباره با مردم و با جامعه ی پویای فرهنگی خواهد پیوست و باز با خلق شعروترانه واندیشه های نو، مصدر خدمات شایسته تری به ملت و مردمش خواهد شد .

    روآوری دوباره ات به فرهنگ ، مبارک ات باشد شاعر !