-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۷, پنجشنبه

آیا دولت کنونی تعویض خواهد شد ؟!


                 نوشته ی: اسماعیل فروغی      همانگونه که بیست وچهارسال پیش درپی ناکارآمدی حکومتِ مجاهدین و تقابل خونین گروههای مختلف جهادی ، طالبانِ بنیادگرا بقدرت رسانده شده و درادامه ی آن دولت فاسد کنونی به ما تحمیل شد ؛ شک آن وجود دارد که عین سناریو تکرارشده ، بازپیراهن مشابهی را برای ما درحال دوختن باشند .

       دولتی را که خود ایجاد کرده اند ، اکنون همه آن را یک صدا در زمره ی فاسدترین و ناکاره ترین دولت های جهان اعلام نموده ، خواهان سقوط و تعویض آن استند . شاید تعویض با دولت دست نشانده ی دیگری درشکل وشمایلی دیگر ، شاید تعویض با دولتِ مشترکی متشکل ازگروه افراطی طالبان وطالبانِ جمهوریخواه ویا شاید تعویض آن با دولتی متشکل از طالبان و مجاهدان .

      امریکاییان که همواره منافع تعریف شده ای درافغانستان دارند ، دیگرنه توان مالی برای ادامه ی جنگ دارند ، نه قدرت ایستاده گی دربرابرقدرتهای منطقه ای چون روسیه ، چین ، هندوستان وایران را و نه شوق حمایت ازدولت دست نشانده ی کنونی شان را . آنان قاطعانه می خواهند به حضورگسترده ی خود درافغانستان خاتمه داده ؛ امااهداف تعریف شده ی شان را درافغانستان ومنطقه با تلفات وهزینه ی بسیارکم به پیش ببرند . 

     تصویب لایحه ی خروج سربازان امریکایی ازافغانستان درنزدیک ترین زمان ممکن توسط مجلس نماینده گان امریکا و به تبعیت ازآن اعلام آماده گی جدی خروج سربازان آلمانی ، بلجیمی ، فنلندی وغیره از افغانستان ؛ نشاندهنده ی جدیت امریکا و هم پیمانان اش برای کم کردن حضور گسترده و پرهزینه ی شان درافغانستان است .

    ارچند امریکا و ناتو بخاطر جلوگیری ازایجاد هرج و مرج ، هرباربرخروج مسوولانه ازافغانستان تأکید می نمایند ؛ اما ادامه ی فسادگسترده درتمام ارکان دولت ، حامیان خارجی دولت افغانستان را نسبت به سرنوشت آن بی علاقه تروبی پرواتراز پیش کرده است . آنان با درک این حقیقت که خروج بی رویه ی شان ازافغانستان ـ درحالی که طالبان درعرصه ی سیاسی و نظامی دست بالاتر دارند ، هیچ پیامدی به جزانارشی خونین نخواهد داشت ؛ اما باآنهم به آن بی علاقه نیستند .

     آنچه میتواند جلوازهم پاشی و فروریزی خطرناک را بگیرد کوشش های صادقانه  برای گردآوردن تمام مردم و نیروها درزیریک سقف و پایان بخشیدن به سیاستهای گروهی تفرقه افگنانه و تبارگرایانه ی دولت می باشد نه طرحِ شعارهای دروغینِ دفاع ازجمهوریت توسط محمداشرف غنی واستفاده ی ابزاری ازتلاشهای نمایشی ـ فیسبوکی توسط امرالله صالح . اینها همه " آب در هاون کوبیدن است . "

      اساساً به کوشش های محمد اشرف غنی واطرافیان خود محورش مبنی بر پاسداری ازجمهوریت ، مبارزه دربرابرفساد ومخالفت با طالبان یک سرسوزن نمیتوان باورکرد. رییس جمهورغنی فقط برای بقای خودش نگران است نه برای بقای جمهوریت. اوهمانگونه که شش هزارطالب و بعداً صدها وشاید هزاران جنایتکار پاکستانی را به بهانه ی صلح وحسن نیت از زندانها رهاکرد ؛ هفت هزارزندانی باقیمانده ی طالبان را نیز به پاس ماندن درقدرت ویا ماندن دربخشی ازقدرت رها خواهد کرد. 

     مردم باید بدانند که نا آگاهی ، بی تفاوتی و بی اتفاقی ، بسترگرمِ ادامه ی تحقق  معامله گری ها و مداخلات بیگانه گان را درامورداخلی مملکت ما گرم ترکرده ، به بیگانه گان سودجو فرصت میدهد تا با بقدرت رساندن آدمهای شارلاتان و گروههای مافیایی دیگر ، برای ما ، باز سرنوشتی به خواست خود رقم بزنند .