-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۵, شنبه

قربانی صلح، اشرف غنی است

 جلسه زوره کی امروز در ارگ در باب صلح، یک نکته را مبرهن تر ساخت: دستیابی به صلح، قربانی می طلبد و نخستین گوسفند قربانی، اشرف غنی است. 

دکترعبدالله با اشاره به همین موضوع گفت: مالکیت پروسه‌ صلح از مردم افغانستان است.

اشرف غنی، سنگ اندازی های زیادی کرد. امروز چهره اش نشان از پایان کار می داد. با آن که هنوز از شروع مذاکرات و نتایج سازندۀ آن هیچ نشانه ای دیده نمی شود، و ای چه بسا که هرگز پی آمدی مثبت و کارساز به ارمغان نخواهد آورد؛ موجودیت گروه بی ریشه و غیر ضروری جمهوری سه نفره، اضافی است. 

غنی دردامی که برای دیگران پهن می کرد، گرفتار آمده است.