-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۷, یکشنبه

آرش بارز! پیش چشم نره گاو وحشی پارچه سرخ تکان نده


آرش بارز، آوازخوان خوش سرا، درتریلر برنامۀ دو هفته یی « هنر» درشبکه طلوع که پیوسته انتشار می یابد؛ می گوید که چرا هنر موسیقی از دیدگاه گروه طالبان «بحث برانگیز» است. 


آقای بارز، بی جهت نام طالب را درحریرعشق و ارزش پیچیده ای. هنر طالب، منحصراً کشتن و ویرانی است و تریلر هنری و گره زدن آن به طالب، نوعی وجاهت بخشیدن به تروریزم است؛ القای این توهم است که دیر یا زود طالب بر سرنوشت افغانستان و مردم سلطه می یابد و همین حالا می باییست، پیش راه شان فرش قرمز پهن شود؛ به این امید واهی که رحم و شفقت خود را شامل حال هنر و هنرمندان بسازند!
آقای محترم، گروه طالب دراقیانوس جنایات سخت افزاری و خونبار چنان شناور است که به هرچیزی فکر کند، به موسیقی و هنر هرگز. درثانی، حجم دغدغه های خود را منقبض کن؛ زیرا، طالب و نسخه های مشابه به آن، هرگز مدنیت و روح سلیم افغانستان ونسل نو را متصرف نخواهد شد. 

در روزگار مملو از اضطراب و بی امنی، این برنامه، صحنۀ گاو بازی هسپانیایی را درخاطر آدم جان می دهد که گاو بازی چابک پا و تردست، پارچه ( تکه) سرخ را پیوسته پیش چشم یک نره گاو کوه پیکر و مطلق وحشی تکان می دهد تا خون حیوان  درنده را به جوش بیاورد. تکان دادن پارچۀ سرخ پیش چشم نره گاو بد مست، جنون تهاجمی آن حیوان تعلیمی را به جوش می آورد؛ شاخ می اندازد؛ سُم ها به زمین کوبیده و با شتابی غیر عادی دنبال گاو باز و هر زنده جان دیگری در مسیر های قهقرایی و غیرقابل پیش بینی خیز می اندازد تا از طعمه اش یک «لُخم گوشت» بسازد.

بارز جان، امکان ندارد که طالب و دیگرتفنگداران آدم کش را با این رنگمالی ها، نرم کرد و وجهه کاذب نرم افزاری عطیه داد. تو با این تریلر خود، نه تنها طالب، بلکه همه گروه های متحجر سنتی را جن زده می سازی. «اشک کباب باعث طغیان آتش است»؛ هرگاه از بیخ برین سوژه نگاه کنیم؛ نتیجه معلوم و مشخص است: موسیقی از نظر عصر نبوت و خلافت «چهاریار» حرام است... یکی وپُخته!

بحث موسیقی ورقص سماع و یا ترانه های «قوالی» که بعداً به جماعات مسلمانان راه یافته، ربط و سنخیتی به نص اسلامی ندارد و درچهارچوب امتزاج تاریخی، اثرپذیری فرهنگی و اجتماعی مسلمانان در امتداد زمان پدید آمده است. اصل ماجرا این است که دراسلام نوع آی اس آی، مصلحت «سیاسی» می طلبد که عوامل نیابتی روی تمامی مظاهر هنری خط چلیپا بکشند، تا زیرپایه های مدنی یک کشور «دشمن»، کاواک شود؛ ورنه، هر نوع موسیقی و از هرلون فساد انگیزش درپاکستان و عربستان مروج است.